CENNIK

Cennik usług medycznych

Wizyta pierwszorazowa – szczegółowa konsultacja pary przeprowadzana przez Opiekuna pacjenta, wstępne rozpoznanie, przygotowanie i omówienie kompleksowego planu diagnostyki 1,5 h350,00
Pierwsza wizyta pary u dr Laura Grześkowiak – omówienie wyników zleconych badań, usg, pełne rozpoznanie na podstawie dostarczonych wyników, szczegółowe omówienie i stworzenie planu terapeutycznego dla pary 500,00
Kolejne wizyty kontrolne pacjentki200,00
Kolejne wizyty kontrolne pary300,00
Wizyta pacjentki z USG250,00
Badanie USG/KTG bez wizyty100,00
Wizyta kontrolna ciężarnej z USG i KTG300,00
Konsultacja telefoniczna (omówienie wyników, modyfikacja lub wdrożenie leczenia)200,00
Konsultacja mailowa wyników100,00
Wypisanie dokumentu medycznego (recepta / L4, poza wizytą, zaświadczenie)70,00
Procedura wykonania dożylnego wlewu kroplowego lekiem Smoflipid dla pacjentów Gabinetu450,00
Procedura wykonania dożylnego wlewu kroplowego lekiem Smoflipid dla osób nie będących pacjentami Gabinetu550,00
Wysyłka dokumentów25,00
Wykonanie kopii dokumentacji10,00
Wykonanie kopii dokumentacji z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem20,00

Cennik NPR Instruktorzy metody podwójnego sprawdzenia

Indywidualne spotkanie z nauczycielem200,00
Materiały (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)50,00
Termometr do obserwacji cyklu30,00

Cennik poradni psychologicznej

Konsultacja psychologiczna indywidualna 50 min.240,00
Konsultacja psychologiczna pary 60 min.295,00
Konsultacja psychologiczna pary 90 min.350,00

Cennik zabiegów fizjoterapeutycznych

Konsultacja Fizjoterapeuty (50 min.)200,00